The Domain - Simon Property Group

Austin, TX
Scale: 1/32"=1'